Nd Sj L Og Krop Spirit Soul And Body Danish Edition

Author: Dr. Jaerock Lee
Publisher: Urim Books
ISBN: 8975579301
Size: 75.49 MB
Format: PDF
View: 5847
Download
Denne bog er fuld af åndelig viden om den fjerde dimension, som giver os klare svar på spørgsmål om ånd, sjæl og krop. Gennem en åndelig forståelse af ånd, sjæl og krop, som er menneskets komponenter, kan læserne få indblik i deres ”selv” og opnå indsigt i selve livet.

Himlen I Heaven Danish Edition

Author: Dr. Jaerock Lee
Publisher: UrimBooks
ISBN:
Size: 56.74 MB
Format: PDF, Docs
View: 7128
Download
De fleste har sikkert mindst en gang i livet spurgt sig selv: ”Hvor kommer jeg hen efter livet i denne verden?” eller ”Eksisterer himlen og helvede virkelig?” Mange mennesker dør, før de finder svar pa disse spørgsmal, og selv om de tror pa livet efter døden, kender de ikke nødvendigvis til himlen, for mange mangler den korrekte viden. Himlen og helvede er ikke fantasier, men realiteter i det spirituelle rige. Jeg bad og fastede kontinuerligt i syv ar for at fa viden om himlen, og begyndte at fa svar fra Gud. Nu viser Guds mig flere af hemmelighederne i det spirituelle rige og han gør det med større grundighed. Da himlen ikke er synlig, vil det være meget vanskeligt at beskrive himlen med denne verdens sprog og viden. Der kunne let opsta misforstaelser. Derfor kunne apostelen Paulus ikke fortælle detaljeret om Paradis i den tredje himmel, selv om han havde set det i en vision. Gud lærte mig ogsa mange hemmeligheder om himlen, og i mange maneder bad jeg om at forsta det lykkelige liv og de forskellige boliger og belønninger, som man vil fa i himlen alt efter malet af ens tro. Men jeg kunne ikke prædike om alt det, jeg havde lært. Grunden, til at Gud lader mig bekendtgøre det spirituelle riges hemmeligheder gennem denne bog, er at redde sa mange sjæle som muligt og føre dem til himlen, der er klar og smuk som krystal. Jeg takker og ærer Gud for at lade mig udgive Himlen 1: Sa Klar og Smuk som Krystal, som indeholder en beskrivelse af et sted, der er sa klart og smukt som krystal, og fyldt med Guds herlighed. Jeg haber, at du vil indse Guds store kærlighed, som lader dig se himlens hemmeligheder og fører alle mennesker pa frelsens vej, sadan at ogsa du kan opna den. Jeg haber ogsa, at du vil løbe mod det evige liv i Ny Jerusalem.

Mit Liv Min Tro My Life My Faith Danish Edition

Author: Dr. Jaerock Lee
Publisher: Urim Books
ISBN: 8975577643
Size: 29.78 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4560
Download
Pastor Lees liv er et af de mest dramatiske eksempler på, hvordan et menneskes liv kan forandre sig efter at lære Gud at kende. Hans liv viser os, hvordan et liv i komplet underkastelse for Gud og komplet hengivenhed kan bære mange frugter både spirituelt og materielt. Gennemgangen af hans liv viser os tydeligt, at hemmeligheden bag alle disse velsignelser er at gøre sig selv så helgenagtig og ren som krystal, ligesom Gud Fader er hellig, til tider som en brølende løve, og til tider som en moders bløde og milde hånd. Ligesom Doktor Lees liv udspreder en salig duft, håber jeg at alle læsere af denne bog også vil være i stand til at udsprede en duft, der er saligere end den fra roserne i Balkanbjergene.

Mit Liv Min Tro My Life My Faith Danish Edition

Author: Dr. Jaerock Lee
Publisher: Urim Books
ISBN: 8975577988
Size: 64.69 MB
Format: PDF, Docs
View: 7623
Download
Hans selvbiografi ”Mit Liv, Min Tro” er en rørende historie, som viser os den sande tro og livet, som det leves med sand tro. Det er muligt, at denne bog udpeger det levende bevis for Helligåndens eksistens, som mange mennesker i den moderne verden har glemt.