William Shakespeare I Trikimia

Author: William Shakespeare
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781545165560
Size: 31.82 MB
Format: PDF, ePub
View: 377
Download
I "Trikim�a" theor�tai to telefta�o �rgo pou sin�grapse o meg�los dramatourg�s, metax� 1610 kai 1611, kai �na ap� ta pl�on simantik� tou. I dr�si tou topothet�tai se �na makrin� nis�, �pou o Pr�speros, n�mimos Do�kas tou Mil�nou, skhedi�zi na epanaph�ri tin k�ri tou Mir�nta sti dikaiomatik� tis th�si. Yia na to epit�khi aft�, tha k�ni khr�si tis may�as kai epid�xion khirism�n. O Pr�speros tha dimioury�si mia trikim�a (se aft�n oph�li to �rgo ton t�tlo tou), �ste na paras�ri sto nis� ton spheterist� adelph� tou Ant�nio kai ton sinerg� tou, vasili� Al�nzo tis N�polis. �tan singentrotho�n ek�, i doloplok�es tou Pr�sperou tha �khoun os apot�lesma tin apok�lipsi tis mokhthir�s ph�sis tou Ant�nio, tin epan�rthosi ek m�rous tou Vasili� kai to g�mo tis Mir�ntas me ton yio tou Al�nzo, ton Pherdin�ndo.