Affäre Der Heterotopie

Affäre Der Heterotopie

Heterotopia is als filosofisch concept bedacht door de Franse filosoof Michel Foucault. Een heterotopie is een begrensde ruimte die wordt bepaald door het gebruik ervan. Een theater is bijvoorbeeld pas een theater als er voorstellingen worden gegeven. Heterotopieën kunnen ook (in de tijd) van functie wisselen. Oorspronkelijk bedoelde Foucault de ruimtes die buiten het economisch en politiek handelen liggen. Dit is echter binnen de kapitalistische samenleving een onmogelijkheid. Other Spaces is een verzameling van filosofische essays als reactie op Foucault.